MX9 Pro Android 9.0 TV Box RK3328 Quad Core 64Bit 2G + 16G H.265 UHD 4K VP9 HDR 3D Mini PC WiFi Bluetooth 4.0 EU Plug

SPU: V2927
品牌: 无
价格更新时间: 2024-06-12
发货仓库:
目的地:
物流方式:
请选择物流
物流方式 运费 到达时间
发货时效:48小时
预估运费:--
说明:
本平台海外仓运费已包含头程运费、尾程运费、税费
  • 商品描述
  • 物流方式说明
  • 支付方式说明