H96 Max Smart Android 10.0 TV Box RK3318 Quad Core 64 Bit UHD 4K VP9 H.265 2GB / 16GB 2.4G / 5G WiFi BT4.0 HD Media Player Display Screen Remote Control

SPU: V6138
品牌: 无
价格更新时间: 2024-06-13
发货仓库:
目的地:
物流方式:
请选择物流
物流方式 运费 到达时间
发货时效:48小时
预估运费:--
说明:
本平台海外仓运费已包含头程运费、尾程运费、税费
  • 商品描述
  • 物流方式说明
  • 支付方式说明