FLYSKY FGR8B 2.4GHz 8CH Receiver PWM/ PPM/ i-bus Output for AFHDS3 Transmitters RF Modules PL18/ NB4 /NB4 Lite/ FRM302 NB4 PRO RC Car Boat

SPU: RM13505
品牌: flysky
价格更新时间: 2024-06-23
发货仓库:
目的地:
物流方式:
请选择物流
物流方式 运费 到达时间
发货时效:48小时
预估运费:--
说明:
本平台海外仓运费已包含头程运费、尾程运费、税费
  • 商品描述
  • 物流方式说明
  • 支付方式说明