Flysky FGR4S V2 Receiver AFHDS 3 Built-in Single-Antenna Bidirectional PWM /PPM / IBUS Output Receiver for Flysky NB4 PL18 RC Transmitter

SPU: RM13473
品牌: flysky
价格更新时间: 2024-06-21
发货仓库:
目的地:
物流方式:
请选择物流
物流方式 运费 到达时间
发货时效:48小时
预估运费:--
说明:
本平台海外仓运费已包含头程运费、尾程运费、税费
  • 商品描述
  • 物流方式说明
  • 支付方式说明