2PCS 6K4 Electronic Tube Valve Vacuum Tube Replacement for 6AK5/6AK5W/6Zh1P/6J1/6J1P/EF95 Pairing Tube Amplifier DIY Preamp Vacuum Tube

SPU: V8576
品牌: 无
价格更新时间: 2024-04-20
发货仓库:
目的地:
物流方式:
请选择物流
物流方式 运费 到达时间
发货时效:48小时
预估运费:--
说明:
本平台海外仓运费已包含头程运费、尾程运费、税费
  • 商品描述
  • 物流方式说明
  • 支付方式说明